Tecken/tolklinjens Facebook-sida
 

Vill du veta mer?

Har du frågor om teckenspråksutbilning?
Kontakta Eva Västlund här.

Namn


Telefon/Email


Meddelande:


 Teckenspråk 

 
Teckenspråksutbildning

Teckenspråkstolkutbildning

Yrkesutbildning för dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.
 
Ettårig allmän linje med teckenspråksinriktning 
TUFF

TUFFutbildning

Teckenspråksutbildning för föräldrar som har döva/hörselskadade barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation.
Korta teckenspråkskurser

Korta teckenspråkskurser

Intensivkurs på tre dagar eller en vecka för dig som är intresserad av att lära teckenspråk

Varför tvåspråkighet?

Här finns materialet från konferensen
Fortbildning tolkar

Fortbildning för tolkar 

Nordiska planerar handledarutbildning vecka 36 och 44 under hösten 2015.