Vill du veta mer?

Har du frågor om Visskolan?
Kontakta Hanne Juul här.

Namn


Telefon/Email


Meddelande:


 Skuggspel
   
   Intresserad av Visskolan?
   Kom gärna och hälsa på.
   Ring först så du vet att vi
   är på plats.
   Besök våra viscaféer v. 43!
 
 
Lärare och gästlärare
 
 
 
 
 
 
 
 
Här kan du se vilka lärare som jobbar på Visskolan.

Nordiska Visskolan  

En konstnärlig utbildning i scenisk tolkning av visa/textburen sång. Kursen innehåller dessutom skrivarverkstad och repertoarkännedom. Det viktigaste ämnet är dock individuell vistolkning i masterclass.
Turnéer i Norden, viskonserter på skolan och i Göteborgs aktiva vismiljö ger scenträning och marknadskunskaper.

Kursmål:
Att med hjälp av erfarna pedagoger hitta en personlig tolkning av visan.
Det tyngsta ämnet är vistolkning men viktiga komponenter är också röstträning, gitarrackompanjemang, arrangemang, låtskrivning, vishistoria och repertoarkännedom. Dessutom ges möjligheter att möta olika sorters publik.

Det nordiska
Våra nordiska kursdeltagare är i alla åldrar. Vi har danska, norska, finska och svenska lärare och vi turnerar i hela Norden.

Förkunskaper
I princip krävs inga förkunskaper. Du bör ha en mental beredskap för att ”jobba” på scen och vara inställd på att stå inför publik. Intresset för personlig vistolkning väger tyngre än ”vacker” sångröst och du behöver inte nödvändigtvis spela något instrument, även om det är en stor praktisk fördel.
Vi förutsätter att du är beredd att lära in en större eller mindre visrepertoar utantill.
Kursdeltagarna är i alla åldrar, dock lägst 18 år, de kommer från hela Norden och bär med sig vitt skilda erfarenheter, musikaliskt såväl som mänskligt.
På Nordiska Visskolan erbjuds undervisning inom en lång rad områden.

På Nordiska Visskolan erbjuds undervisning inom en lång rad områden.
Vistolkning
Vi arbetar individuellt med varje vissångare inför visskolegruppen. Gruppens 21 deltagare fungerar som delaktig publik. Tolkningsläraren ger individuella råd om tolkning av textbudskapet, om olika musikaliska uttrycksmedel och variationsmöjligheter, och om inlärning av visan – Hur fångar jag publikens intresse och håller fast det?
Röstteknik och röstträning
En viktig bas för hela vistolkningen är röstteknik och röstträning.
 
Gitarr och arrangemang
I samspel i olika grupperingar utforskar vi möjligheterna i annorlunda arrangemang, och vidgar uppfattningen av hur en visa kan låta. Gitarrundervisning äger rum en gång i veckan.
 
Texttolkning
Under ett par veckor behandlar vi ämnet texttolkning och textproduktion. Diskussioner om textens roll i visan inspirerar till eget skrivande och till observant läsning av egna och andras texter.
 
Vishistoria och repertoarkännedom
Du får ta del av allmän nordisk visproduktion och vishistoria (tonsatt poesi, textburen musik) och får dessutom kunskaper om den franska, spanska, sydamerikanska och italienska visan.
 
Konserter
Visskolans deltagare får också goda möjligheter att uppträda genom viskonserter på skolan och vid turnéer i Norden. Ett antal föreningar, organisationer och företag brukar beställa program från visskolan. Skolan har ett inarbetat nätverk till Göteborgs unga och nyskapande vismiljö.
 
Studiebesök
Vidare gör vi ett tredagars studiebesök i Stockholm på bland annat Svenskt Visarkiv, STIM och Musikmuséet.

Ansökan

Vi vill att du bifogar ett personligt brev till din ansökan och skickar med en inspelning där du framför minst två visor, egna eller andras. Skriv dessutom om det är du själv som ackompanjerar. Och hälsa gärna på, men ring först och avtala en tid.

Sista ansökningsdag:
15 juli
I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Längd: 1 år
Elevantal: 21
Kursstart: augusti
Kurskostnader: 4000 SEK
(studiebesök, material, resor m.m.)

Externatavgift:
2000:- (försäkring, kopiering, Internet, speciella arrangemang m.m)

Internatavgift:
43.760:- (kost och logi)
2000:- (försäkring, kopiering, Internet, speciella arrangemang m.m)  

A4-blad. Pdf för utskrift.