Databaser

Vi prenumererar på följande databaser, som kan användas på skolan. Klicka på databasens namn. Bibliotekspersonalen hjälper dig med lösenord om det behövs.
 
Landguiden Kortfattad, aktuell information om världens länder.
Utgivare: Utrikespolitiska Institutet.
Alex  Författarlexikon Utgivare: Forflex AB.
Pedagogiska resurser  Svensk undervisningsportal som innehåller databaserna Politiken, Presstext, DN.factlab, IPS och FolkBild. Utgivare: Folkbildningsrådet
SkoDa Dk Undervisningsportal som bl.a. innehåller Aschehougs lexikon, Britannica online, Forfatterweb, Engelsk-dansk ordbog, Infomedia, Sermitsiaq och POLFOTO. Utgivare: Undervisningsministeriet.
NE Uppslagsverk, svensk och engelsk ordbok 

PressReader         

Dagstidningsportal med tidningar från hela världen
 
   
 
Andra bra databaser

American Memo
Library of Congress Historical collections for the National Digital Library
Omfattande samlingar med information som beskriver den amerikanska historien genom olika former av material som filmer, kartor, ljudklipp, noter, texter m.m.

Amnesty International

The Avalon Project
Webbplats som producerats av Yale Law School. Innehåller historiska dokument på engelska i fulltext inom områdena juridik, historia, ekonomi, politik, diplomati och förvaltning.

Byggdok 
Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö. Svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter

The CIA World Factbook
Information om världens länder, statsskick, befolkning, geografi m.m., enligt CIA.

CIFP - Country Indicators of Foreign Policy
Information om världens länder, statskick, konflikter, hälsovård m.m.

DagDok
Dag Hammarskjöldsbibliotekets guide till FN-information.

Digitala Kartbiblioteket
Innehåller kartor samt flygfoton från hela Sverige.
För nedladdning av kartor krävs ett FHS e-postkonto samt ett användarkonto i databasen.

Digitalarkivet
Norska Arkivverket. Militära rullor från norska försvarsmakten m.m.

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet
Innehåller avhandlingar, examensarbeten och rapporter från flera universitet och högskolor i Sverige.

Europeana
Multi-lingual online collection of digitized items from European museums, libraries, archives and multi-media collections, with procedures for content

ERIC
European Library: Bibliografisk och fulltext databas över forskning och information om utbildning.
[education research and information]

Eurostat
EU-statistik och jämförelse mellan länder och regioner.

EU upplysningen - Sveriges Riksdag
Information om svenska EU-medlemskapet och svenska EU-arbetet.

EUR-Lex
Ingång till EU-rätten

FINDOC 
Referensdatabas för litteratur om mänskliga rättigheter

FN - sidor om Internationell rätt

FN - sidor om mänskliga rättigheter

FN - ODS - Official documents of the UN

Folke Bernadottesamlingarna (FBS)
Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv.

Försvarsmaktens ordbok

Google Scholar
Sök allmän eller vetenskaplig litteratur i flera ämnen i vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar.

Human Rights Watch

Internationella domstolar
Länkingång till de internationella domstolarna via regeringens webbsida.

Lexin
Lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer

Länkkatalog Mölndal Stadsbibliotek 
Över 20.000 utvalda och sorterade länkar i alla ämnen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Myndighet med uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.

Nordisk forfatteratlas
 Danmarks Radios katalog över nordiska författare

Positioning Green (Sve)
Söktjänst för miljöanpassade produkter och tjänster 

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Riksdagen: Dokument
Innehåller Riksdagens motioner, propositioner, debatter, lagar, förordningar, EU dokument och direktiv i fulltext. Svensk juridik: lagar, propositioner i fulltext.

SCB - Statistikdatabasen

SCB - Statistisk årsbok för Sverige

Svensk Mediadatabas 
Statens ljud och bildarkiv

Svenska Akademiens ordbok 

Svenska Akademiens ordlista

Svensk författningssamling (SFS)
SFS från 1998:306 och framåt i fulltext.

Uppsatser.se
Nationell söktjänst för uppsatser i fulltext. Alternativ till Uppsök.

Uppsök - LIBRIS
Nationell söktjänst för examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Visregister Stenungsund
Visregister som PDF

Visregister: