Länkar till våra linjer:

 

Till kurserna ovan
 
Allmän linje - gymnasiekompetens


Till våra allmänna linjer
 

 

 

Luciatåget på Nordiska 

Julefesten 2014

Logga in för personal
 
 
Logga in studerande
 
 
 
 Välkommen till Nordiska folkhögskolan 
      Nordiska folkhögskolan
 
 
På Nordiska folkhögskolan finner du en studiemiljö som båda är bekräftande och utmanande, där du kan vara dig själv och samtidigt utveckla nya förmågor. Här kan du odla dina egna intressen och samtidigt stimuleras att bli aktiv i samhällsfrågor. Här finner människor både sig själva och varandra.

Du kan gå på skolan både som externatelev eller välja att bo på skolan.Alla linjer och all vår kursverksamhet berikas av skolans nordiska profil, oavsett om du studerar på de intresseinriktade kulturlinjerna, vill läsa gymnasiebehörighet på allmän kurs eller vill bli teckenspråkstolk på vår fyraåriga yrkesutbildning. Nordiska gör din värld större och livet mer spännande.
Skolan ligger i vackra omgivningar i Kungälv, och ändå bara 20 minuter från centrala Göteborg.